בבית ספרנו אנו שמים דגש רב בטיפוח אנדב דואלי של כל פרט ופרט. לכל ילד מותאמת תכנית מיוחדת ע"פ צרכיו וכישוריו, בדרך המתאימה לו. לפיכך, מערך החינוך המיוחד עוסק בכמה מישורים:

  • איתור תלמידים מתקשים  
  • ועדת שילוב בית ספרית
  • עבודה אישית עם התלמיד
  • שילוב התלמיד בכיתתו
  • הנחיה  להורי התלמיד
  • הנחיה ומעקב עבודה,לסייעות ובנות השרות
     

תקשוב בבי"ס דביר

עם המעבר למבנה החדש, התרחבה מעבדת המחשבים, אליה הצטרפו לרשת  חמש עמדות בבית המדרש וכן נקודות תקשורת בכל כתות הלמוד וחדרי הספח.

לכתות א'- ד' מתקיימת 1-2 ש"ש  בישומי המחשב, בו אנו מלמדים את מיומנויות המחשב על פי פעילויות הנגזרות ממהלך מקצוע הלמוד בכל כיתה. בכך אנו מגוונים דרכי הוראה, מקילים בכתיבה בעזרת מקלדת, ומטפחים את היצירתיות.

כמענה לקצב השונה  בין תלמידים, אנו נעזרים בתוכנות בחשבון ואנגלית: תלמידי  כתות א'-ג' משתמשים בתוכנת  חשבון 10 לצורך תרגול וחזרה באופן עצמאי , ובכתות ד' –ו' נעזרים בתוכנת תרגול באנגלית המחזקת קריאה ואוצר מילים, כל תלמיד לפי רמתו.

ברשת בית הספר מותקן מאגר תורני, כל תלמיד יכול להכין עבודה/מצגת, בעזרת מקורות  במעבדה או בבית המדרש. בשאר תחומי הדעת נעזרים, במידה ובזהירות, באינטרנט.

בשנה האחרונה נעשה שימוש בהעברת השיעור בעזרת המחשב שהוכנס לכתה עבור לימוד.