על מנת לעדכן שינוי מחזיק בנכס עליכם לשלוח עדכון החלפת מחזיקים סמוך למועד המעבר .

העדכון יבוצע מיום קבלת הדיווח במחלקת הגביה ולא יבוצע רטרואקטיבית!

עדכון שינוי / החלפת מחזיק בנכס יתקבל אך ורק בהגשת טופס מקוון.

הודעה במייל /בפקס לא תטופל.

זכור, כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי המחזיק בנכס , תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הנוכחי.

 

חובה לצרף את המסמכים הבאים :

  1. צילום ת"ז של הדייר הנכנס
  2. הסכם מכירה או חוזה שכירות חתום לפחות לשנה ( דיירים לתקופה קצרה לא יעודכנו)
  3. קריאת מונה המים בנכס ביום המעבר
  4. מס מונה המים בנכס .