מתנדב מאושר ופעיל שרשם את המבוטחים דרכו באתר מד"א (כלומר- בן/בת זוג, הורים, הורים של בן/בת הזוג, וילדים או אחים עד גיל 18)-
אינו צריך לשלם על פינוי באמבולנס במידה והזדקקו לכך.

איך עושים זאת? בשלב הראשון יש לגשת לקופת החולים ולברר האם אתם זכאים להשתתפות. במידה וקופת החולים לא משתתפת, עליכם לקבל מאחראי המתנדבים (דרך מערכת הפניות כמובן) טפסים אותם תצטרכו למלא ולהחזיר אליו יחד עם ההתחייבות ואישור קופ"ח על היעדר השתתפות.

את הטפסים הללו אחראי המתנדבים מעביר למרכז מד"א- שבמידה ותהיו זכאים לכך, יבטלו את דרישת התשלום.

בהצלחה

ביטוח נסיעות באמבולנס למבוטחי מדא (1).pdf