מודעה בדבר אופן ההצבעה

קולות פסולים

הודעת פרסום קלפיות נגישות 

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות

פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה ישוב מעון 

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה ישוב חגי

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה פני חבר

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה תלם

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה שני ליבנה

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה עתניאל

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה שמעה

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה אשכולות

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה נגוהות

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה יתיר

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה אדורה

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה סוסיא

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה כרמל

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה​​​​​​​ סנסנה

הודעת פרסום בדבר הגשת רשימת מועמדים למועצה/וועד מקומי ו/או מועמד לרשות המועצה טנא

הודעה בדבר איסוף חוברות להגשת מועמדות 

מודעה בדבר אישור קביעת מודד סופי ע"י הממונה

הודעה בדבר מודד כללי

חוברת הסברה למתענינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור

פורטל הבחירות משרד הפנים

הודעה בדבר הנהלת הישוב תלם

הודעה בדבר הנהלת הישוב אדורה

הודעה בדבר הנהלת הישוב פני חבר

הודעה בדבר הנהלת הישוב שמעה

הודעה בדבר הנהלת הישוב אשכולות

הודעה בדבר הנהלת הישוב עתניאל

הודעה בדבר הנהלת הישוב בית יתיר

הודעה בדבר הנהלת הישוב מעון

הודעה בדבר הנהלת הישוב כרמל

הודעה בדבר הנהלת הישוב טנא עומרים

הודעה בדבר הנהלת הישוב סנסנה

הודעה בדבר הנהלת הישוב נגוהות

הודעה בדבר הנהלת הישוב סוסיא

הודעה בדבר הנהלת הישוב בית חגי

טופס הגשת ערעור על סוגי ניהול הישוב

טופס הגשת ערעור בקשה לקיום ועד נפרד