דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2022 >> לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2021 >> לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2020 >> לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019 >> לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2018 >> לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017 >> לחץ כאן