עופרה כוכב
מנהלת תחום גיל הרך
02-9969148
מירב מרצ'נה
מנהלנית צהרונים
02-9969627