מחלקת גזברות אמונה על ניהול מערכת כספים תקינה של כל יחידות המועצה וגופיה, ומגבשת את המדיניות הכלכלית בהתאם לחזון המועצה. המחלקה אחראית על גיוס ועל ניהול המשאבים הכספיים של המועצה, בניית התקציב וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב. צוות המחלקה פועל תוך הקפדה על חוקים, צווים ותקנות החלים על רשויות מקומיות, בשיתוף ובקבלת החלטות עם הנהלת המועצה ובאישור מליאת המועצה.
 

תחומי אחריות

 • הכנת תקציב המועצה ובקרת ביצוע.

 • הכנת דו“חות כספיים רבעוני ושנתי בהתאם להוראת הדין בתחומי תקציב ומנהל תקין.
  ניהול ביטוחי המועצה.

 • הוצאה לפועל של המדיניות הכלכלית.

 • גיוס מקורות מימון.

 • קשר יוזם ושוטף עם משרדי ממשלה וגורמי חוץ בכל הנוגע לפעילויות המועצה: גיוס

 • משאבים, תקציבי פיתוח.

 • ניהול תקציבי הפיתוח ופרויקטים.

 • בקרה על ניהול תקין של תקציבי הישובים, תאגידים, עמותות ומוסדות נתמכים.

 • סיוע בפיתוח כלכלי של הישובים.

 • מימוש הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות.

 • יישום מדיניות תשלומים ואשראי מול ספקים, ישובים ומוסדות.

 • מתן הדרכה וליווי מחלקות המועצה לביצוע פעולות

שעות פעילות מחלקת הגזברות והגבייה:

מענה טלפוני בימים:

יום ב' מ-9:00 ועד 13:00

יום ד' 12:00 ועד 16:00

ניתן לפנות במוקד שירות לתושב למחלקת הגבייה בהודעת ווטצאפ: 02-9969161

 

פרטים ליצירת קשר:
גל מור
מנהל מחלקת גבייה
רונן כהן
גזבר המועצה
סימונה שריון
אחראית גבייה ואכיפה
02-9969193
הילה בוגטוס
רכזת תברי"ם
02-9969178
סינטיה קוסטיקה
רכזת תחום הנחות וביוב
02-9969170
מילנה אלנתנוב
מנהלת חשבונות ספקים
02-9969110
עובדיה זכריה
מנהל חשבונות
02-9969109
אלונה נגאוקר
מזכירת מחלקה
02-9969139
יער שלום
עוזר גזבר
02-9969101
סיגל בורגיל
גבייה
02-9969168
מיטל בר
גבייה ואכיפה
02-9969108