פרטי המבקש

האם בבעלותך כלי רכב? (חובה) שדה חובה

פרטי הנכס

האם הנכס בו הינך מתגורר בבעלותך? (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך נכס נוסף? (חובה) שדה חובה

 

הצהרה על הכנסות בני הזוג

חישוב הכנסות (חובה) שדה חובה

שים לב ! יש לצרף את כל התלושים סרוקים כקובץ אחד

בעל: האם הינך עובד? (חובה) שדה חובה

במידה והבעל עובד ולא יצורפו תלושי שכר לא נוכל לטפל בפנייה

יש לצרף את 12 התלושים סרוקים כקובץ אחד

יש לצרף את 3 התלושים סרוקים כקובץ אחד

אשה: האם הינך עובדת? (חובה) שדה חובה

במידה והאשה עובדת ולא יצורפו תלושי שכר לא נוכל לטפל בפנייה

יש לצרף את 12 התלושים סרוקים כקובץ אחד

יש לצרף תלושי שכר לפי הצהרתם

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בשנה הקודמת

(חובה) שדה חובה
הקירבהשם מלא תאריך לידהמספר זהות מצב אישי העיסוקהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

יש לציין בטבלה את כל המתגוררים בדירה, לרבות ילדי המבקש/ת. ללא מילוי כל הפרטים הטופס לא ייבדק

פירוט מקורות הכנסה נוספים

דמי אבטלה (חובה) שדה חובה

במידה והינכם מקבלים דמי אבטלה יש לצרף אישור

הבטחת הכנסה (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

השלמת הכנסה (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

מזונות (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

מילגה כולל מישיבה (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

פיצויים (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

פנסיה מחו"ל (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

פנסיה ממקום עבודה (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבה מחו"ל (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבת זקנה (חובה) שדה חובה

קצבת נכות (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

קצבת שארים/תלויים (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

תמיכה אחרת (חובה) שדה חובה

כל הכנסה שהיתה בשנת המס נחשבת בחישוב - יש לצרף אישור מתאים

תמיכת צה"ל (חובה) שדה חובה

יש לצרף אישור

 

מסמכים נוספים לבקשה

יש לצרף תדפיסי חשבון בנק מכל הבנקים

יש לצרף אישור מביטוח לאומי על אישור העסקה

יש לצרף אישור מביטוח לאומי על אישור העסקה

הצהרת המבקש

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported