מאפייניו  של בית הספר "דביר"

בית-ספר "דביר" הנו בית ספר יסודי צומח, השוכן ביישוב עתניאל אשר בדרום הר-חברון.

בבית הספר 7 כיתות  מ-א' עד ו' כ150 תלמידים, אוכלוסיית ביה"ס מגיעה מהישובים עתניאל, נגוהות עומרים ומצפה אשתמוע.

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" (איגרות הראי"ה, איגרת ק"ע)


פרטי בית הספר:

מנהל בית הספר - אוריאל פישר
טלפון: 02-9963367
כתובת לדואר: עתניאל ד.נ  הר חברון 90407
אתר ביה"ס: www.dvirotniel.edu1.org.il

 

תפיסות עולם

 • בית ספר "דביר" מאמין שלבי"ס השפעה מכרעת על עיצוב דמותו של כל תלמיד. 
  לפיכך רואים חובה לעצמנו להעמיק חינוך תורני, להשקיע את המרב על מנת להאהיב את התורה על כל תלמיד, לחזק את אמונתו, לחנכו ליראת שמיים ולקיום מצוות.
   
 • בית ספר "דביר" מאמין שמורה בבית הספר יהיה דתי בעל השכלה תורנית מעמיקה, רחב אופקים, מומחה במקצוע ההוראה והתנהגותו מהווה דוגמא אישית. 
  לפיכך אנו רואים חובה לעצמנו לקיים אורח חיים תורני בבחינת "בכל דרכיך דעהו".
   
 • בית הספר "דביר" מכיר בשונות הלומדים, שהרי כל אדם מסוגל בטבעו לדבר אחר. 
  לפיכך חובה לעצמנו לפתח סביבות למידה מגוונות, לבנות תוכניות למידה ייחודיות לצורכי התלמיד, למגוון שיטות לימוד ואמצעי הוראה בהתייחסות לארגון זמן איכותי.
   
 • בית הספר "דביר" מאמין באחריות להביא כל תלמיד לצמיחה אישית מהכרה כי תפיסת האדם את עצמו ואת האחרים המשמעותיים לו משפיעה על תפקודו במערכות אישיות וחברתיות.
  לפיכך חובה לפעול לפיתוח בטחון עצמי של כל תלמיד מתלמידנו, להסתגלות והשתלבות חברתית ויכולתו להתייחס לבעיות כאל אתגרים ולהתמודד אתם ביצירתיות.
   
 • בית הספר "דביר" מאמין כי הישגיות הנה יסוד איתן בבניית עתידו של כל תלמיד. לפיכך אנו רואים חובה לעצמנו לטפח הישגיות תוך שימת דגש על שלושה תחומים:
  • הישגים תורניים ערכיים.
  • הישגים לימודיים חינוכיים.
  • הישגים חברתיים.