בחן את עצמך פגיעות ראש : 

http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=1502