נשאר לנו רק עוד נושא אחד כדי לסיים את הפרק הארוך והמתיש של "מצבי חירום כלליים בחולה".
בשביל להתקדם אליו-רק צריך לוודא שאנחנו סגורים על הנושא האחרון שדיברנו, תגובה אלרגית.
http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=101654