זהו חברים, כדרכנו בקודש-אי אפשר להתקדם לפני בוחן קטן.
אין מצב שאתם מקבלים פחות מ 80:
http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=1507