אחרי הציונים היפים אתמול על העקיצות-אין מצב לפאדיחות עם ההכשות.
קדימה הפועל:

http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=101675