גם אני ממש רוצה לעבור לנושא הבא (הנושא שמור בסוד במערכת), אבל חייבים לסגור את מה שדיברנו עליו ולוודא שאנחנו סבבה.
3 דקות, ציון 100, כדי שנוכל בשבוע הבא להתחיל נושא חדש:

http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=101681