אישור לצורך רישום זכויות על הנכס ובו המועצה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות למועצה בגין הנכס

על מנת שהמועצה תוכל להוציא אישור זה עליה לבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה אגרות ביוב ותשלומים נוספים שישנם על הנכס שולמו במלואם

שימו לב !

עליכם למסור את האישור המקורי ועל כן הוא יישלח אליכם בדואר בלבד תוך 5 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים.

על מנת לקבל אישור העדר חובות יש לשלוח למחלקת הגבייה במועצה את האישורים הבאים :

  1. הסכם מכר.
  2. צילום ת"ז של המבקש

תושב שנמצא בהסדר חוב אשר נעשה בהוראת קבע ו/או שיש צ'קים דחויים 
מחויב לשלם את מלוא החוב במזומן .