חובת התשלום על הביוב החלה בחודש טבת תש”ע בתחילת שנת 2010
 

על ביוב? מה פתאום? מי משלם על ביוב? 

זהו חוק עזר החל על כל תושבי מדינת ישראל כולל המועצות ביהודה ושומרון.

למה לשלם על ביוב? הביוב הרי זורם ולא עולה כסף לאף אחד! סתם מצאו סעיף לגבות עוד כסף?

בעבר הביוב זרם באופן לא-מבוקר ולא עלה כמעט כסף, אבל בשנים האחרונות, עם הגברת המודעות לאיכות הסביבה ולסכנה שבזיהום מי התהום, מדינת ישראל מחייבת את הרשויות להזרים את הביוב למתקני טיהור שפכים. עלות הקמת המתקנים האלה יקרה מאוד. נכון לשנת 2018 מפעילה המועצה באמצעות מחלקת תשתיות 12 מתקני טיהור שפכים שמנקזת 550,000 קוב בשנה

איך אפשר להתחמק מהתשלום?
 אי אפשר. המועצה ניסתה להשיג תקציבים בדרכים אחרות ולשם כך לדחות את בניית המתקנים, אבל המשרד לאיכות הסביבה לוחץ ומחייב, ואף מאיים בתביעות נגד המועצה והיישובים. בסופו של דבר גם לנו חשובה איכות הסביבה, ואיננו רוצים לזהם את המים שכולנו שותים. 

אז שהמדינה תשלם!

מדובר בעלויות עצומות. המדינה אכן מעמידה לרשות המועצות והעיריות הלוואה, אבל רק לאחר שבדקה את כושר ההחזר שלהן. בדיקת “כושר ההחזר” נעשית על בסיס חישוב יכולת הגבייה שלהן מן התושבים. רק לאחר שהמועצה הוכיחה שהיא יכולה לעמוד בהחזרי ההלוואה על בסיס הגבייה מתושביה - היא מקבלת את ההלוואות. מדובר בתכנית אב בסך כ-65 מיליון שקלים, שביצועה יתפרש על פני מספר שנים. ואולי יש משמעות וחשיבות להשקעה ופיתוח שעולים המון כסף למדינה, דווקא בימים אלה. 

אבל הפלשתינים שסביבנו מזהמים את מי התהום פי כמה מאיתנו!

נכון. גם המועצה טענה כך בפני המשרד לאיכות הסביבה, שכמובן לא קיבל את הטענות. כצפוי ענו לנו שאנחנו צריכים לעשות את חלקנו, בלי קשר למי שסביבנו. יחד עם זה חשוב לדעת שגם הפלשתינים מתקדמים בתחום הזה. הם מקבלים מענקים מיוחדים ממדינות אירופה שמפתחות מתקני טיהור שפכים ברחבי יו”ש. 

אז כמה משלמים בעצם?

על כל קוב מים יש לשלם אגרת ביוב כדלהלן:

תעריף ביוב למגורים הוא 4.96 ₪ לקוב 1.

תעריף לעסקים הוא 6.09 ₪ לקוב.

למשפחה ממוצעת זה יוצא כ-120 ₪ בחודש. הגבייה תתבצע דרך המועצה. הסכום שנשלם בהר חברון נמוך יחסית לשאר הארץ. ככל שתצרכו פחות מים תשלמו פחות אגרת ביוב. 

למה גובים בהתאם לצריכת מים? ואם יש לי גינה גדולה, היא צורכת הרבה מים אבל המים האלה לא זורמים לביוב?

חישוב האגרה נעשה לפי אומדן העלויות של הקמת מערכות הביוב ואחזקתן, חלקי צריכת המים הפרטית, בכל יישוב ובכלל היישובים. חישוב האגרה לוקח בחשבון גם את הגינות. במקום להגדיל את התעריף על הצריכה הביתית ולקזז את צריכת המים לגינון, נעשה החישוב מראש, בהתאם לממוצע בכל ישובי הר חברון. 

 

אגרות הביוב מיועדות לתפעול מתקני טיהור שפכים, וכל מי הביוב של תושבי הר-חברון מטוהרים ולא מזהמים את המים של ארץ ישראל. אז תהיו רגועים ששווה לשלם את זה